นายแบบ,นางแบบ > แอมเบอร์
อนันตญา สรเทศน์

รหัส : F17029

ชื่อ : แอมเบอร์

ชื่อ-นามสกุล : อนันตญา สรเทศน์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 5 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 105

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 18

ความสามารถพิเศษ : ว่ายน้ำ

ผลงานที่ผ่านมา : ไม่มี