นายแบบ,นางแบบ > แอมเบอร์
F17029    แอมเบอร์    Height : 105 cm    Weight : 18 kg