"เรา"

คือ โมเดลลิ่งที่รวบรวมนักแสดงทั้งเชื้อชาติไทยและเชื้อชาติต่างประเทศ และเป็นผู้จัดหานักแสดงให้กับ ภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ โฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง นักแสดงของ AMMODEL ได้รับการดูแลในการทำงาน คำแนะนำต่างๆ และการพัฒนาความสามารถคุณสมบัติของนักแสดงอย่างใกล้ชิด

 

จากวันเริ่มต้นของ AMMODEL ที่สร้างนักแสดงผ่านสื่อต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอด 16 ปี ปัจจุบันจึงทำให้เรามีนักแสดงที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากวงการบันเทิงในการเรียกใช้บริการกับ AMMODEL

 

AboutUs-AMMODEL-1
AboutUs-AMMODEL-2
AboutUs-AMMODEL-3

A M M O D E L

+66 (0) 62 602 6551