ห้างหุ้นส่วนจำกัด  แอม โมเดล
21/40-41 ซอยกาญจนาภิเษก 0010  แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160