นายแบบ,นางแบบ > เปอติ๊ด
กชอร พนาภินันท์

รหัส : F16032

ชื่อ : เปอติ๊ด

ชื่อ-นามสกุล : กชอร พนาภินันท์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 2 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 98

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 13

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง

ผลงานที่ผ่านมา : ไม่มี