นายแบบ,นางแบบ > เปอติ๊ด
F16032    เปอติ๊ด    Height : 98 cm    Weight : 13 kg