นายแบบ,นางแบบ > อาเธอร์
อภิวิชญ์ สรเทศน์

รหัส : M19018

ชื่อ : อาเธอร์

ชื่อ-นามสกุล : อภิวิชญ์ สรเทศน์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 3 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 95

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 15

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :