นายแบบ,นางแบบ > อาเธอร์
M19018    อาเธอร์    Height : 95 cm    Weight : 15 kg