นายแบบ,นางแบบ > นิวเยียร์
สุทธิภัทร ชมภูวิเศษ

รหัส : M16057

ชื่อ : นิวเยียร์

ชื่อ-นามสกุล : สุทธิภัทร ชมภูวิเศษ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 7 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 125

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 25

ความสามารถพิเศษ : ปั่นจักรยาน

ผลงานที่ผ่านมา : ไม่มีค่ะ