นายแบบ,นางแบบ > นิวเยียร์
M16057    นิวเยียร์    Height : 125 cm    Weight : 25 kg