นายแบบ,นางแบบ > ซีซ่าร์
ด.ญ.ณิฌา ตันติจินดา

รหัส : F19008

ชื่อ : ซีซ่าร์

ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณิฌา ตันติจินดา

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 2 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 88

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 11.5

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :