นายแบบ,นางแบบ > ซีซ่าร์
F19008    ซีซ่าร์    Height : 88 cm    Weight : 11.5 kg