นายแบบ,นางแบบ > ข้าวหอม
ด.ญ.พิชญพัชร หาญบัวแก้ว

รหัส : F11030

ชื่อ : ข้าวหอม

ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิชญพัชร หาญบัวแก้ว

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 110

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 18

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : เป็นนางรำ,เต้น ของโรงเรียน