นายแบบ,นางแบบ > ข้าวหอม
F11030    ข้าวหอม    Height : 110 cm    Weight : 18 kg