ผลงานของเรา > ตัวอย่างภาพยนตร์ : 400 นักรบขุนรองปลัดชู
ตัวอย่างภาพยนตร์ : 400 นักรบขุนรองปลัดชู

วีรกรรมอันกล้าหาญของบรรพชนที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตน  เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้มีแผ่นดินอยู่อาศัย