นายแบบ,นางแบบ > น้องเกล้า
M14032    น้องเกล้า    Height : 110 cm    Weight : 17 kg