นายแบบ,นางแบบ > เยลเลอร์
M17002    เยลเลอร์    Height : 70 cm    Weight : 9 kg