นายแบบ,นางแบบ > ลิตเติ้ล
F12036    ลิตเติ้ล    Height : 130 cm    Weight : 22 kg