นายแบบ,นางแบบ > น้ำหนึ่ง
F12084    น้ำหนึ่ง    Height : 145 cm    Weight : 31 kg