นายแบบ,นางแบบ > เอลิญ่า
F21004    เอลิญ่า    Height : 70 cm    Weight : 7 kg