นายแบบ,นางแบบ > ไดมอนด์
F19014    ไดมอนด์    Height : 95 cm    Weight : 13.5 kg