นายแบบ,นางแบบ > เทิดไท้
M07042    เทิดไท้    Height : 171 cm    Weight : 89.5 kg