นายแบบ,นางแบบ > เจ้านาย
M17048    เจ้านาย    Height : 100 cm    Weight : 15 kg