นายแบบ,นางแบบ > ข้าวฟ่าง
F09069    ข้าวฟ่าง    Height : 150 cm    Weight : 36 kg