นายแบบ,นางแบบ > เฟย์ เฟย์
F16043    เฟย์ เฟย์    Height : 104 cm    Weight : 16 kg