นายแบบ,นางแบบ > หว่าหวา
F12077    หว่าหวา    Height : 120 cm    Weight : 24 kg