นายแบบ,นางแบบ > เจย์เดน
M17027    เจย์เดน    Height : 90 cm    Weight : 12 kg