นายแบบ,นางแบบ > ขวัญข้าว
F09042    ขวัญข้าว    Height : 125 cm    Weight : 30 kg