ธิชามล เหลืองทองทิพย์

รหัส : F03061

ชื่อ : ไอซ์

ชื่อ-นามสกุล : ธิชามล เหลืองทองทิพย์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 19 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 163

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 50

ความสามารถพิเศษ : แสดง,ร้องเพลง

ผลงานที่ผ่านมา : งานแสดงของมหาวิทยาลัย
เป็นแบบให้กับร้านถ่ายรูป (ภาพนิ่ง)