ด.ญ.วิลาวัณย์ ทับทิมทอง

รหัส : F04031

ชื่อ : ไอซ์ยู

ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วิลาวัณย์ ทับทิมทอง

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 14 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 163

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 40

ความสามารถพิเศษ : เต้นสไตล์ k pop gril and boy, ร้องเพลง

ผลงานที่ผ่านมา : ประกวดเดินแบบ Top model Thailand 2018
ประกวดเดินแบบ Kids model Thailand 2018
เดินแฟชั่นโชว์ kids star super model