พลัฎฐ์พล ปรีชา

รหัส : M09035

ชื่อ : ไอค์

ชื่อ-นามสกุล : พลัฎฐ์พล ปรีชา

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 8 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 135

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 34

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : ขนมดอรี่รสซีฟู้ด TVC
https://youtu.be/39xUDtBU1sI
เน็ตประชารัฐ ด้านการศึกษา TVC
https://youtu.be/WtdlWMtKZnU