ปุญญารัสมิ์ ประเสริฐวารี

รหัส : F13049

ชื่อ : ไพรซ์

ชื่อ-นามสกุล : ปุญญารัสมิ์ ประเสริฐวารี

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 122

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 22

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :