ปภาวรินท์ คล้ายพุฒ

รหัส : F14080

ชื่อ : ใบไผ่

ชื่อ-นามสกุล : ปภาวรินท์ คล้ายพุฒ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 8 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 130

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 29

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :