ณวรา สุขานนท์สวัสดิ์

รหัส : F11028

ชื่อ : โอไอซี

ชื่อ-นามสกุล : ณวรา สุขานนท์สวัสดิ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 112

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 18

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :