ด.ช.กรณ์กวินท์ ชวาลารัตน์

รหัส : M12024

ชื่อ : โฟร์

ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.กรณ์กวินท์ ชวาลารัตน์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 115

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 21

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :