โศภา ฟาร์นเวิล์ท

รหัส : F11070

ชื่อ : โซฟี

ชื่อ-นามสกุล : โศภา ฟาร์นเวิล์ท

เชื้อชาติ : ไทย อังกฤษ

เพศ : หญิง

อายุ : 9 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 131

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 27

ความสามารถพิเศษ : สเก็ตนำ้เเข็ง วาดรูปสี เข้ากับสัตว์ได้ทุกประเภท

ผลงานที่ผ่านมา : ถ่ายแบบให้ brand Little sisters, Dektay, King’s College International School ถ่ายโฆษณา ให้ food panda, SoKlean Floor Cleaner, Farmhouse bread, Isuzu