เด็กหญิงวนัชพร โขพิมพ์

รหัส : F12042

ชื่อ : แอฟ

ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวนัชพร โขพิมพ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 110

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 17.8

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :