วัชรี พูลสิน

รหัส : F04050

ชื่อ : แนน

ชื่อ-นามสกุล : วัชรี พูลสิน

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 15 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 157

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 53

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :