อรณัฐ รวมลาภ

รหัส : F05039

ชื่อ : แตงกวา

ชื่อ-นามสกุล : อรณัฐ รวมลาภ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 15 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 159

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 46

ความสามารถพิเศษ : รำ

ผลงานที่ผ่านมา : ไม่มี