ธันย์ชนก แซ่ตั้ง

รหัส : F12066

ชื่อ : แจนนี่

ชื่อ-นามสกุล : ธันย์ชนก แซ่ตั้ง

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 122

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 22

ความสามารถพิเศษ : เต้น

ผลงานที่ผ่านมา : ไม่มี