ฌณนัน ป้อมประภา

รหัส : F21003

ชื่อ : เอวา

ชื่อ-นามสกุล : ฌณนัน ป้อมประภา

เชื้อชาติ :

เพศ : หญิง

อายุ : 1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 67

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 7

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :