เอลีซ่า ซุนโด

รหัส : F12045

ชื่อ : เอลี่

ชื่อ-นามสกุล : เอลีซ่า ซุนโด

เชื้อชาติ : ไทย-อิตาเลียน

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 116

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 19

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : Sauce hellmenn's / หมู่บ้านชวนชื่น