เอลล่า โมนิก้า ครุ๊ก

รหัส : F12083

ชื่อ : เอลล่า

ชื่อ-นามสกุล : เอลล่า โมนิก้า ครุ๊ก

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 10 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 134

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 23

ความสามารถพิเศษ : เต้น ประกวด แสดง

ผลงานที่ผ่านมา :