เกณิกา รัศมีโกเมน

รหัส : F07025

ชื่อ : เฟมัส

ชื่อ-นามสกุล : เกณิกา รัศมีโกเมน

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 10 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 150

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 36

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติน่านเกมส์ ปี 2561
ตัวแทนสถาบัน vivaz ในการเต้น cover dance ประกอบลีลายิมนาสติก