ปุณญวิชย์ โอฬาวนิช

รหัส : M12025

ชื่อ : เฟบ

ชื่อ-นามสกุล : ปุณญวิชย์ โอฬาวนิช

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 121

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 25

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : ถ่ายแบบเสื้อผ้า