นายแบบ,นางแบบ > เทิดไท้
พรธงชัย พรมไตร

รหัส : M07042

ชื่อ : เทิดไท้

ชื่อ-นามสกุล : พรธงชัย พรมไตร

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 15 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 171

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 89.5

ความสามารถพิเศษ : เล่นดนตรี

ผลงานที่ผ่านมา : -