ด.ญ.จิรภา เจริญสมบัติวัฒนา

รหัส : F19013

ชื่อ : เจด้า

ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จิรภา เจริญสมบัติวัฒนา

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 3 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 110

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 14

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง เต้น

ผลงานที่ผ่านมา :