วรภพ ทองพร้อมพันธ์

รหัส : M01009

ชื่อ : อาร์ม

ชื่อ-นามสกุล : วรภพ ทองพร้อมพันธ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 18 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 177

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 64

ความสามารถพิเศษ : เขียนเนื้อเพลง แรป เต้น

ผลงานที่ผ่านมา : เคยถ่ายแบบเสื้อผ้า (ต่างจังหวัด)
ผ่านการคัดเลือกผู้นำเชียร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สละสิทธิ์จากเหตุจำเป็นในตอนนั้น)