อนพัฒน์ สิริเลิศประเสริฐ

รหัส : M15013

ชื่อ : อันดา

ชื่อ-นามสกุล : อนพัฒน์ สิริเลิศประเสริฐ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 2 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 80

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 10

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :