อัญญามณี ขาวอุไร

รหัส : F12055

ชื่อ : อัญญา

ชื่อ-นามสกุล : อัญญามณี ขาวอุไร

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 122

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 20

ความสามารถพิเศษ : ว่ายน้ำได้

ผลงานที่ผ่านมา :